Neden Rehberlik ?

Neden Rehberlik/Danışmanlık hizmeti alınmalıdır?
Perakendecilikte rekabet, her kategoride çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu nedenle Şirketlerin yeniden yapılanması sürecinde çalışmalar sürerken Sahanın ihmal edilmemesi gerekmektedir. Zira rakipleriniz sizi beklemeyecekler, kaliteli hizmet, m2 ve ciro olarak büyümeye devam edeceklerdir. Buradan hareketle, Rehber/Danışman olarak benim firmalara katkım aşağıda açıkladığım üç konuda olabilecektir.

1-Stratejik Planlama

 • Yönetim Kurullarına özel olarak, Perakende Sektörü ve Sektörel Rekabet ve Gelişim konularında Danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Yönetim Kurulunca alınacak stratejik kararlara nezaret edilmesi ve danışmanlık yapılması.
 • Şirketlerin genel yapısının Check Up’a alınması, analiz edilmesi ve ortaya çıkan neticeler üzerinden, hedeflerin belirlenmesi ve terminlenmesi..
 • Kurumsallaşma ve standardizasyon süreçlerinin aktif olarak yönetilmesi.
 • Kurumsal değişim ve gelişim süreçlerine danışmanlık yapılması.
 • İdeal Organizasyon yapısı ve şemasının oluşturulması.
 • İnsan, sistem ve organizasyon yapı ve işleyişlerinin elden ve gözden geçirilmesi en uygun modellemenin hayata geçirilmesi,
 • Yetki, görev ve sorumlulukların standardize edilmesi, yetkinliklerin belirlenmesi.
 • Kurumsal değişimin tüm birimlerde etkin yönetilmesinde genel koordinasyon görevinin ifa edilmesi,

2-Operasyonel Planlama

 • Perakende Sektöründe kabul görmüş Operasyonel İş yapma süreçlerinin Şirketlere göre optimum şekilde ölçeklenmesi.
 • Ürün, hizmet ve imaj karmasının gözden geçirilmesi ve en uygun optimizasyonun yapılması.
 • Üretim ve Pazarlama süreçlerinin, Kar getirecek ve Nakit Akışı sağlayacak optimum seviyede arttırılması ve bunun sürekliliğinin sağlanması.
 • Satışları arttıracak ve Kurumsal Müşteri Sadakati yaratacak, etkili Aksiyon ve Kampanyaların sürekli olarak yapılmasının temin edilmesi.
 • Müşteri Yönetim Süreçlerinin kurulması ve geliştirilmesi.
 • Satış Noktaları ve Depo/Üretim yerlerinde tüm masraf kalemlerinin analizi ve optimum seviyede iyileştirilmesinin sağlanması..
 • Ürün Satınalma Yönetimi stratejilerinin oluşturulmasının temin edilmesi.
 • Depo, kayıp kaçak takibi, ürün güvenliği analizlerinin yapılması.
 • Personel, Tedarikçi ve Müşteriler tarafından gerçekleştirilebilecek olan ürün kayıplarının tesbiti ve önleyici sistemlerin kurulması,
 • Şirket’in ihtiyaç ve prensipleri doğrultusunda Satış Noktaları ve Depolar envanter sayım sistemlerinin oluşturulması,

3-İdari Planlama

 • Tüm kurumsal sözleşmelerin ve kiralama kontratlarının analiz ve değerlendirilmesi ve risk analizlerinin yapılması..
 • Kiralama ve Satış Noktalarının analiz, değerlendirme ve seçimlerinin yapılması...
 • Merkez, Satış Noktaları, Üretim Yerleri ve Depolar sigorta poliçelerinin analizi, değerlendirme ve yeniden yapılandırılması.
 • Satış Noktaları Nakit Akış  durum analizi ve değerlendirmesi.
 • Kurumsal nakit ihtiyaçları doğrultusunda ideal finansal modellerin oluşturulması.
 • Satış Noktaları ve Depo/Üretim arasındaki Lojistik sisteminin analizi, değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması.
 • Sahadan veri akışının sağlanması, veri analizleri, yorum ve değerlendirme sürecinde alınacak kararlara danışmanlık ve nezaret edilmesi.
 • Öğrenen Organizasyon modeli içinde, mesleki ve kişisel gelişime katkıda bulunacak eğitimlerin verilmesi.